KRÍVANIE

Dieťa, ktoré kríva, môže mat nezávažné poranenie, ktoré sa vylieči lepšie, ak mu ponecháme prirodzený priebeh. Môže ísť aj o skrytú poruchu, ktorá si vyžaduje okamžité liečenie, aby nezanechala trvalé následky. Preto by ste krívanie dieťaťa nemali nikdy ignorovať'.

Čo ho spôsobuje?

Najbežnejšou príčinou toho, že dieťa kríva alebo odmieta chodiť, je pocit bolesti. Vpravo na obrázku sú zobrazené niektoré miesta, ktoré môžu spôsobovať bolesť. Krívanie môže byt aj dôsledkom nerovnakej dĺžky nôh. Kosť môže byt kratšia od narodenia alebo prestala rásť pre nejakú anomáliu miechy alebo Mozgovú obrnu (s. 160), ktorá zapríčinila oslabenie svalov na jednej strane tela. Krívanie môže ďalej spôsobovať zjavne skrátená dolná končatina, ktorá je dôsledkom VRODENEJ DISLOKÁCIE BEDROVÉHO KĹBU, ktorá nebola včas diagnostikovaná a podchytená, alebo krivenia chrbtice Deti s poruchou svalov a nervového systému, ako je SVALOVÁ DYSTROFIA, alebo deti po mozgovej obrne môžu trpieť na ochabnutosť svalov alebo nekoordináciu, ktorej prejavy sú podobné krívaniu. Veľmi zriedkavo sa krívanie môže dostaviť ako súčasť návykového problému dieťaťa s citovými alebo psychickými ťažkosťami. 


Mám sa poradiť s lekárom?
Ak vaše dieťa kríva alebo odmieta chodiť, hoci to už vie, a vy nenachádzate nijaký zjavný dôvod na krívanie (napríklad triesku), mali by ste s dieťaťom zájsť k lekárovi. Ak má dieťa zároveň horúčku, výsyp alebo horúce, opuchnuté kĺby, mali by ste lekára zavolať okamžite. Tieto príznaky by mohli naznačovať infekciu kostí alebo kĺbov, čo je stav, ktorý si vyžaduje okamžitú odbornú liečbu

Čo pravdepodobne urobí lekár?

Lekár dieťa vyšetrí, odoberie mu krv na krvné testy, dá urobiť röntgenovú snímku alebo pošle na tomogram, aby sa určila presná diagnóza. Môže odporučiť dieťa na detskú chirurgiu alebo ortopedickú chirurgiu do nemocnice kvôli vyšetreniam alebo na pozorovanie. Liečba bude závisieť od. závažnosti príčiny.


Aké sú celkové výhliadky?

Krívanie spôsobené nezávažným poranením prejde za niekoľko dní. Krívanie z iných príčin by sa malo vyliečiť, keď' sa odstráni pôvodná príčina. V ojedinelých prípadoch, napríklad pri nerovnakej dĺžke nôh alebo ochabnutých svaloch, krívanie nemožno vyliečiť a ostáva celoživotným problémom.


© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt