PORANENIE HLAVY

Buchnutia alebo udretia hlavy sú v detstve veľmi časté a len zriedkavo bývajú vážne. Najčastejšími príčinami sú pády z kočíka alebo z postieľky, pády zo stromov alebo z rebríka, alebo nárazy pri dopravných nehodách. Aj malé poranenie na hlave alebo čele môže spôsobiť veľké krvácanie. Najväčším rizikom poranenia hlavy však je krvácanie do vnútra lebky (krvácanie do mozgu), ktoré môže viest' k poškodeniu mozgu. V zriedkavých prípadoch môže mat poranenie hlavy smrteľné následky.

Aké sú príznaky?
Ak je poranenie mierne, nemusia byť okrem miernej bolesti hlavy, hrče alebo opuchu v mieste poranenia nijaké iné príznaky. Ak však išlo o úder do hlavy, môže dôjsť k otrasu, ktorý spôsobí kratučkú stratu vedomia, zvyčajne len na pár sekúnd.

Príznaky, ktoré nasledujú bezprostrdne po otrase sú:

  • Zmätenosť
  • Neschopnosť spomenúť si na chvíle tesne pred zranením.
  • Krútenie hlavy.
  • Zdvojené videnie
  • Vracanie.

Pri ťažších zraneniach hlavy môže bezvedomie trvať aj dlhšie ako niekoľko minút, ba môže viest až ku kóme. Ak z nosa alebo ucha dieťaťa začne vytekať tekutina farby slamy alebo vodovokrvavý výtok, môže ísť o zlomeninu lebky.


Mám sa poradiť s lekárom?
Ak dieťa upadlo do bezvedomia, hoci len na pár sekúnd, vyzerá zmätené alebo neprirodzene ospanlivé, sústavne vracia alebo mu z nosa či uší vyteká vodovokrvavý výtok, volajte sanitku, alebo odvezte dieťa do najbližšej nemocnice na chirurgické oddelenie alebo na pohotovosť. Lekár dieťa vyšetrí. Ak má tržnú ranu na hlave, možno ju bude musieť zašiť, aby prestala krvácať. Ak má lekár podozrenie na zlomeninu, môže dať lebku zröntgenovať a urobiť vyšetrenie počítačovou topografiou (CT) (pozri fotografiu vpravo hore). Ak CT záznam preukáže krvácanie do mozgu, môže byt nevyhnutná operácia., aby zastavila krvácanie a odstránila krvnú zrazeninu. Ak má dieťa zlomeninu. lebky alebo závažný otras mozgu, ostane v nemocnici na pozorovanie ešte 24 hodín po úraze.

Ako môžem dieťaťu pomôcť ja?
Ak má dieťa mierne poranenú hlavu, malo by si doma dva až tri dni odpočinúť. Lekár vás požiada, aby ste prvých 24 hodín dieťa starostlivo pozorovali a bezodkladne ho doviezli späť do nemocnice, ak by sa objavili príznaky naznačujúce vznik krvnej zrazeniny: ak dieťa začne byt neprirodzene ospanlivé; ak vracia; je podráždené; zmätené; ak začne nesúvislé alebo od veci rozprávať alebo mu začne z nosa či uší vytekať vodovokrvavý výtok. Dieťa so závažnejším poranením hlavy bude po pobyte v nemocnici potrebovať niekoľkotýždňový odpočinok doma.

Aké sú celkové vyhliadky?

Mierne poranenia hlavy by nemali zanechať nijaké následky. Závažnejšie poranenia môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu s určitým stupňom telesného alebo duševného poškodenia. 


© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt