MOZGOVÁ OBRNA

Mozgovú obrnu spôsobuje poškodenie mozgu v posledných fázach ťarchavosti, pri pôrode, v novorodeneckom období alebo v ranom detstve. Je to všeobecný názov pre všetky anomálie pohybov končatín a celkového držania tela. Mozgová obrna sa vyskytuje väčšinou u predčasne narodených detí alebo u tých, ktorých hmotnosť neprevyšuje 1,5 kg.

Aké sú príznaky?
Lekári niekedy spozorujú mozgovú obrnu až vtedy, keď má dieťa niekoľko mesiacov. Najskoršie príznaky sú:
  • Pri dvíhaní dieťatka cítiť, že má tuhé ramená a nohy.
  • Odmieta používať ruku alebo nohu.
  • Problémy s kŕmením.
  • Do jedného roka sa nenaučí sedieť.

Niektoré deti majú stuhnuté (kŕčovité) svaly na jednej alebo viacerých končatinách, čo im veľmi sťažuje normálne pohyby. Toto sa zvyčajne začne prejavovať, až dieťa dovŕši šesť mesiacov. Iné deti zasa majú nepravidelné, mimovoľné kŕčovité pohyby tela. Veľa detí s mozgovou obrnou má problémy s učením. Niektoré majú navyše aj epilepsiu a sluchové či zrakové problémy. Časté bývajú rečové problémy, ktoré sú dôsledkom slabého sluchu, nízkej schopnosti učiť sa a nedostatočnej koordinácie svalov potrebných pri reči. V dôsledku nespokojnosti dieťaťa so svojím handicapom môžu u neho nastať poruchy správania.


Mám sa poradiť s lekárom?
Ak vás na vývine dieťaťa niečo znepokojuje, mali by ste navštíviť lekára. Dieťa prejde testami a vyšetreniami, aby sa upresnila príčina, ktorá mu spôsobuje problémy. Podľa druhu ťažkosti môže lekár poslať dieťa k rôznym špecialistom, napríklad k terapeutovi, ktorý sa zaoberá správaním, logopédovi, psychológovi alebo k sociálnemu pracovníkovi. Občas si deformácie vyplývajúce zo stiahnutia svalov vyžiadajú chirurgický zákrok.

Aké sú celkové vyhliadky?
Hoci mozgová obrna nie je liečiteľná, pri veľkej dávke trpezlivosti a rozvíjaní podnetov môžu sa jej príznaky podstatne vylepšiť. Deti s miernou mozgovou obrnou môžu chodiť do normálnej školy, avšak deti s ťažším poškodením si vyžadujú osobitné vzdelávanie. Deti s miernym alebo stredne závažným poškodením by mohli v budúcnosti žiť takmer normálny život.

Záujmová terapia
Koncentráciu a koordináciu pohybov u detí s mozgovou obrnou môžeme zlepšiť, ak s nimi skladáme puzzle: alebo kocky, ktoré vyžadujú jemné pohyby rúk.

© 2000 Doktor JajBolí  & Občianske združenie DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt