ZÁPAL MOZGU - ENCEFALITÍDA
Encefalitída alebo zápal mozgu je zriedkavé ochorenie, ktoré môže vzniknúť pri akejkoľvek vírusovej infekcii. Z neznámych dôvodov vírusy prechádzajú hematoencefalickou bariérou do mozgu. Encefalitída sa môže vyskytovať v rôznych stupňoch závažnosti, od miernej a neškodnej až po ohrozujúcu život.

Čo ho spôsobuje?
U novorodencov býva najčastejšou príčinou zápalu mozgu herpetický vírus (vírus, ktorý spôsobuje herpes pier). Veľmi zriedkavo vzniká zápal mozgu po prekonaní osýpok, rubeoly alebo ovčích kiahní. Živé vírusy, ktoré obsahujú niektoré vakcíny (napríklad vakcína proti osýpkam), môžu v ojedinelých prípadoch vyvolať zápal mozgu.

Ako môžem dieťaťu pomôcť?
Pri miernom zápale mozgu môžu byt príznaky takmer nepostrehnuteľné. Napríklad zápal mozgu z ovčích kiahní môže len na pár dní spôsobiť zneistenie chôdze. Pri závažnejších formách zápalu mozgu je najvýraznejším príznakom stále sa zhoršujúca neprirodzená ospanlivosť, ktorá môže viest až ku kóme. Ďalšími príznakmi môžu byť:
  • Horúčka.
  • Podráždnosť.
  • Vracanie.
  • Dvojité videnie alebo očividné škúlenie.
  • Slabosť v končatinách.
  • Kŕče.

Mám sa poradiť s lekárom?
Ak je dieťa neprirodzene ospanlivé alebo má horúčku a k tomu najmenej dva z vyššie uvedených príznakov, okamžite volajte lekára. Diagnózu určí lekár na základe príznakov a röntgenu mozgu. V počiatočnom štádiu. choroby nemusia testy preukázať nijakú poruchu, hoci neskôr sa môže potvrdiť, že má encefalitídu. Dieťaťu môžu urobiť lumbálnu punkciu, aby sa vylúčila bakteriálna meningitídu. Infekcia herpetickým vírusom sa lieči antivírusovým liekom acyklovirom. Na liečenie iných vírusových ochorení neexistujú nijaké lieky. Pri problémoch s dýchaním je niekedy potrebné zabezpečiť mechanickú ventiláciu.

Aké sú celkové vyhliadky?
Vyhliadky závisia od pôvodcu virózy a od závažnosti príznakov. Väčšina detí sa vylieči úplne. V ojedinelých prípadoch dôjde k trvalému poškodeniu mozgu, ktoré môže viest k oslabeniu hornej alebo dolnej končatiny, problémom s učením alebo k poruchám správania, prípadne epilepsii. Veľmi zriedkavo môže mat zápal mozgu smrteľné následky

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt