TROMBOCYTOPÉNIA
Pri tejto poruche je v krvi nenormálne nízky počet krvných doštičiek. U detí sa trombocytopénia najčastejšie vyskytuje ako súčasť trombocytopenickej idiopatickej purpury. Príčina tejto poruchy nie je známa, zvyčajne sa však vyvinie dva týždne po vírusovej infekcii.

Aké sú príznaky?

Príznaky trombocytopenickej idiopatickej purpury vyvoláva anomálne krvácanie, spôsobené zníženým počtom krvných doštičiek (ktoré sú najdôležitejšie pre zrážanlivosť krvi). Príznaky môžu byt nasledujúce:

  • Rozsiahly výsyp pozostávajúci z plochých fialkastých škvŕn, . spôsobený krvácaním do kože; škvrny nezmiznú ani pod tlakom.

  • Podliatina z najnepatrnejšieho tlaku. · Časté krvácanie z nosa.

  • Krvácanie v ústach.

  • Krv v moči v dôsledku krvácania v obličkách.

Zriedkavou možnou komplikáciou je krvácanie do mozgu (krvácanie okolo alebo vo vnútri mozgu).


Mám sa poradiť s lekárom?
Ak má dieťa príznaky, ktoré by mohli naznačovať toto ochorenie, mali by ste sa okamžite skontaktovať s lekárom. Keď má lekár nejaké pochybnosti, zariadi hospitalizáciu, aby sa urobili potrebné skúšky, ktoré buď potvrdia, alebo vyvrátia diagnózu, a ak ju vyvrátia, určia, o aký druh ochorenia ide.

Aká je liečba?
Väčšina detí nepotrebuje liečbu. Mali by sa však niekoľko týždňov vyhýbať námahe, pokým príznaky nevymiznú. Ak dieťa trpí na. krvácavosť z nosa alebo z úst, alebo má. veľmi nízky stav krvných doštičiek, bude sa liečiť v nemocnici. Môže dostať krátku liečbu kortikoidmi alebo, v niektorých prípadoch, vnútrožilovo gamaglobulín, aby sa urýchlilo uzdravovanie a znížilo riziko závažného krvácania.

Aké sú celkové vyhliadky?
V priebehu asi dvoch týždňov je väčšina detí už bez príznakov. U niektorých detí však môže trvať až šesť mesiacov, príležitostne i dlhšie, než sa hladina krvných doštičiek zvýši úplne na normálnu úroveň.

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt