MÁLOKRVNOSŤ Z NEDOSTATKU ŽELEZA

Tento druh Málokrvnosti  spôsobuje nedostatok železa, ktoré je jedným zo základných zložiek hemoglobínu, krvného farbiva červenej krvinky, na ktoré sa naväzuje kyslík. Najrozšírenejšou málokrvnosťou u detí je práve málokrvnosť spôsobená nedostatkom železa.

Aké sú príznaky?

Mierna málokrvnosť z nedostatku železa sa nemusí prejavovať nijakými príznakmi. Pri závažnejšej forme sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi príznakmi:

  • Bledá koža.

  • Nedostatok energie.

  • Dýchavičnosť pri námahe.

  • Krehké nechty.

  • Boľavé ústa alebo jazyk.

Dlhodobý závažný nedostatok železa v detstve môže zapríčiniť zhoršený mentálny vývin. 


Mám sa poradiť s lekárom?
Ak si myslíte, že dieťa trpí na málokrvnosť, poraďte sa s lekárom. Môže zariadiť vyšetrenie krvi, aby zistil, či je dieťa skutočne málokrvné a v akej závažnej miere. Typ málokrvnosti možno zistiť rozborom červených krviniek: pri málokrvnosti z nedostatku železa sú krvinky menšie a bledšie ako zdravé a zeleniny). Inak sa nevyhnete riziku, krvinky. že dieťa bude trpieť na málokrvnosť.

Aká je liečba?
Lekár sa bude pravdepodobne zaujímať o stravovací režim dieťaťa a odporučí vám jedlá, ktoré by ste  mali dieťaťu ponúkať.  Môže predpísať dieťaťu železo v sirupe alebo v tabletkách, zvyčajne na tri mesiace, aby si vybudovalo zásoby železa. Ak má dieťa menej ako  šesť mesiacov a narodilo sa predčasne, pravdepodobne už dostáva doplnkové železo. Ak nie, lekár vám ho predpíše. Predčasne narodené deti sa zvyčajne rodia s nedostatočnou zásobou železa, a tak nemajú z čoho vyrovnávať nízky obsah železa počas mliečnej výživy, ktorá trvá prvých šesť mesiacov života, kým nezačne prechádzať na tuhú stravu.

Ako môžem dieťaťu pomôcť?

Dbajte na to, aby strava dieťaťa obsahovalo dostatočné množstvo železa. Inak sa nevyhnete riziku, že dieťa bude trpieť na málokrvnosť z nedostatku železa, najmä v období medzi 12. – 18. mesiacom. Ak dieťa odmieta jesť stravu bohatú na železo, poraďte sa s lekárom, či by nemalo dostávať doplnkové železo v tabletkách alebo v sirupe. 


Aké sú celkové vyhliadky?
Čím je dieťa staršie, tým menšie riziko, že sa u neho vyvinie málokrvnosť z nedostatku železa, lebo jeho strava je už oveľa pestrejšia.

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt