RUBEOLA
Výsyp rubeoly tvoria drobné, bledoružové vyrážky. Najprv sa objavia na tvári a vel'mi rýchlo sa rozšíria na hrud a končatiny. Pri rozširovaní výsypu dochádza k zlievaniu jednotlivých vyrážok.

Rubeola (ružienka) je mierna vírusová infekcia, ktorá sa prejavuje výsypom a opuchom lymfatických uzlín. Takmer v štvrtine všetkých prípadov sa deti dokonca ani nevysypú a infekcia prejde často bez povšimnutia, hoci krvné testy by preukázali jej prítomnosť. Ak je vyvíjajúce sa dieť'a infikované rubeolou v ranom štádiu ťarchavosti, môže to preň znamenat vážne poškodenie. Kedysi vel'mi rozšírená choroba je už dnes vdáka očkovaviu zriedkavá.

Aké sú príznaky
Po uplynutí inkubačnej lehoty, ktorá trvá dva až tri týždne, vírus rubeoly môže zapríčinit nasledujúce príznaky:
  • Mierna teplota.
  • Zväčšené lymfatické uzliny za ušami a na zadnej strane krku (na šiji). V niektorých prípadoch dochádza k zväčšeniu lymfatických uzlín na celom tele, vrátane uzlín v podpazušía v slabinách.
  • Na druhý či tretí deň choroby sa objaví nesvrbivý výsyp. Vyrážky zvyčajne zmiznúv priebehu troch dní.
  • Niektoré deti pocitujú bolest v kĺboch. Velmi zriedkavo sa vyskytujú komplikácie ako zápal mozgu (pozri encefalitída a trombocytopénia) Trombocytopénia je porucha, pri ktorej sa extrémne zníži počet krvných doštičiek, zodpovedných za zrážanie krvi.

Musím ísť k lekárovi?
Ak si myslíte, že dieta má rubeolu, mali by ste zatelefonovat lekárovi. Neberte dieta do ordinácie, aby ste náhodou nenainfikovali ťarchavú ženu. Ak dieta začne pocitovat bolest v kĺboch alebo sa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, signalizujúce komplikáciu, okamžite sa spojte so svojím lekárom: výsyp v podobe drobných tmavočervených flakov, ktoré nezmiznú, ani ked' ich stlačíte; velmi silná bolesť hlavy; vracanie; ochabnutost alebo nezvyčajná ospanlivost.

Čo pravdepodobne urobí lekár?
Lekár dieťa vyšetrí. Aby sa potvrdila diagnóza rubeoly, bude treba poslat na vyšetrenie do laboratória vzorku krvi, ktorá preukáže prítomnost protilátok. Rubeola sa nelieči nijakými liekmi.

Čo môžem urobiť ja?
Na zníženie horúčky podajte dietaťu paralen a postarajte sa o to, aby pilo vel'a tekutín. Zabezpečte, aby dieťa neprišlo do kontaktu s ťarchavými ženami. Rubeola je infekčná jeden týždeň pred tým, ako sa objaví výsyp, a štyri dni po tom.

Aké sú celkové výhliadky?
Deti sa zvyčajne vyliečia do desiatich dní od výskytu prvých príznakov. Jednorazové prekonanie choroby zvyčajne zabezpečí celoživotnú imunitu.

© 2000 Doktor JajBolí  & Občianske združenie DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt