OSÝPKY / morbilli / B05
Osýpky

Osýpky boli kedysi veľmi rozšírenou detskou vírusovou infekciou, ktoré sa prejavovala horúčkou a charakteristickým výsypom. Choroba sama o sebe nebýva zvyčajne vážna, ale dieťa, ktoré má osýpky, sa cíti veľmi zle. U detí s chronickým ochorením srdca alebo pľúc, alebo tých, ktoré majú oslabený imunitný systém, však môžu niekedy vzniknúť vážne komplikácie. Osýpky sú vysoko infekčné, avšak vďaka povinnému očkovaniu sa dnes stali vo vyspelých krajinách zriedkavosťou.

Osýpky
Osýpky sú častým detským infekčným ochorením vyvolaným vírusom ( rod: paramyxoviridae / genóm: jednoreťazcová RNA / čeľaď: morbillivirus). Prameňom pôvodcu nákazy je vždy chorý človek v katarálnom štádiu i v období exantému. K prenosu choroby dochádza kontaminovaným vzduchom, najčastejšie pri priamom styku s chorým, ale i nepriamo, kontaminovanými predmetmi. Manifestnosť ochorenia je vysoká, blíži sa k 100%. Osýpky sú veľmi nákazlivé a ich inkubačný čas trvá 8-14 dní. Prvé príznaky osýpok sa zavyčajne podobajú na príznaky pri prechladnutí - kašel, horúčka, ktorá sa podstatne zvýši (na 39,5°C - 40 °C), a bodky v ústach na sliznici líc (Koplikove škvrny). Oči dieťaťa môžu byť červené a bolestivé.  Výsyp sa pri osýpkach prejaví za tri až štyri dni po prvých príznakoch choroby. Najprv sú to oddelené hnedočervené škvrny, ktoré sa vyhodia za ušami, ktoré sa neskôr zmenia na veľkoškvrnné výrážky po celom tele.

Aké sú príznaky
Po 8 až 14 dňoch inkubačnej doby sa vírus osýpok prejaví nasledujúcimi príznakmi:
  • horúčka
  • červené, slziace oči, ktoré neznesú ostré svetlo
  • nádcha
  • suchý kašeľ
  • bolesti hlavy
  • hnedočervené drobné vyrážky zjavujúce sa najprv za ušami, neskôr aj na trupe

Následne sa objavia aj ďalšie charakteristické znaky:

  • Niekoľko dní po tom, ako sa dostavia prvé príznaky, môžu  sa objaviť na vnútornej strane líc malé biele škvrny s červeným základom (Koplikove škvrny).
  • Po troch až štyroch dňoch od vypuknuta choroby sa dieťa vysype drobnými červenými vyrážkami. Vyrážky sa najprv objavia na tváry a za ušami a potom sa rozšíria na celé telo. Po troch až štyroch dňoch začínajú blednúť. V tomto čase klesá aj teplota a dieťa sa už cíti lepšie. Vo  väčšine prípadov sa výsyp stratí počas jedného týždňa.

 Aké sú možné komplikácie?
Najčastejšou komplikáciou býva zápal stredného ucha a zápal pľúc. Priemere v jednom prípade z tisíc ochorení na osýpky sa vyskytne závažná komplikácia - zápal mozgu. Tento zápal je spôsobený rozšírením infekcie na mozog alebo neprimeranou reakciou imunitného systému na osýpkový vírus.

Treba navštíviť lekára?
Ak máte podozrenie, že ide o osýpky, mali by ste v priebehu 24 hodín navštíviť svojho lekára. Ak má vaše dieťa niektorý z nasledujúcich príznakov, mali by ste okamžite telefonicky konzultovať so svojím lekárom: dieťa bolia uši, nezvyčajne rýchlo dýcha, je ospanlivé, má krče, veľmi ho bolí hlava alebo vracia.

Čo pravdepodobne urobí lekár?
Lekár vyšetrí dieťa, aby mohol určiť diagnózu. Poradí vám, aby ste dieťa nechali v posteli, kým bude mať horúčku.  Ak má dieťa zápal stredného ucha alebo zápal pľúc, predpíše mu antibiotiká. Pri podozrení, že by mohlo ísť o encefalitídu, lekár zariadi prijatie dieťaťa do nemocnice. V niektorých prípadoch ak ide najmä o deti s chronickými ochoreniami môže lekár podať dieťaťu injekciu gamaglobulínu do 6-7 dní od expozície choroby aby sa ochorenie zmiernilo alebo predišlo komplikáciam.

Čo môžem urobiť ja?
Nechajte na dieťa, aby sa rozhodlo, či chce ležať, alebo nie. Horúčku mu znižujte paralenom, paraacetamolo   alebo panadolom a dávajte mu piť veľa tekutín. Infekčné obdobie trvá približne asi 5 dní odvtedy, čo sa objavia vyrážky. Vynasnažte sa , aby ste nechodili s dieťaťom medzi ľudí, pre ktorých by bolo infikovanie osýpkovým vírusom rizikom. Na druhej strane, úsilie izolovať dieťa od súrodencov nemá veĺký zmysel, lebo súrodenci sa často krát nainfikujú skôr, než je určená diagnóza. Tiež nieje vhodné aby bolo dieťa na ostrom svetle, ktoré dráždi oči, ale nepoškodzuje ich. Kým má dieťa vyrážky, neposielajte ho do školy. 

Aké sú celkové výhliadky?
Väčšina detí sa vylieči z osýpok zhruba do 10 dní, odkedy sa objavia prvé príznaky. Jediné ochorenie na osýpky by malo zabezpečiť celoživotnú imunitu voči tejto chorobe. 

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk

Autor: Dr. Bernard Valman, Zdroj: Sprievodca detskými chorobami, © 1997 A Dorling Kindersley Book, © 1998 Perfekt