Znalosť základov poskytovania prvej pomoci môžu niekemu zachrániť život. Neviete kedy ich budete potrebovať pri záchrane života. Pripravili sme pre Vás výber základných postupov, ale i návodov ako postupovať pri rôznych poraneniach, nehodách, zlomeninách...
Zásady prvej pomoci Popálenie a obarenie
Hlavné spôsoby prvej pomoci Dusenie sa
Činnosť pri nehode Otravy
Účinky extrémnyh teplôt Cudzie telesá
Rany a krvácanie Bolesti
Poruchy krvného obehu Zlomeniny
Úrazy svalov a kĺbov Obväzy
Hromadné nehody Bezvedomie
Úrazy chrbtice Prenos postihnutého
Zaobchádzanie s postihnutým Dodatky

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk