V tejto rubrike Vám ponúkame niekoľko praktických rád, ktoré Vám určite uľahčia riešenie niektorých prolémov, s ktorými sa môžete pri výchove detí stretnúť.

Staráme sa o dieťa

Psychológia dieťaťa

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk