Rast a vývin mozgu - kontrolného centra nervového systému - je zväčšej časti zavŕšený do piateho roku. Akékoľvek poranienie alebo infekcia mozgu, ktorá ho zasiahna v rannom detstve môže mať dlhodobé následky. Preto je veľmi dôležité akúkoľvek poruchu mozgu čo najskôr diagnostikovať a liečiť.
Defekty miechového kanála
Epilepsia
Febrilné kŕče
Mozgová obrna
Opakované bolesti hlavy
Poranenie hlavy
Syndróm chronickej únavy
Zápal mozgu
Zápal mozgových blán

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk