Vrodené srdcové chyby sú najčastejšími závažnými vrodenými poruchami, hoci v mnohých prípadoch je príčina ich vzniku neznáma. Našťastie, dnes už väčšina z nich sa dá liečiť a bez komplikácií. Zaznamenávame tiež vysokú liečebnú úspešnosť aj pri takých závažných poruchách ako je napr. leukomia.
Vrodené srdcové chyby
Málokrvnosť
Málokrvnosť z nedostatku železa
Leukémia
Schonleinova-Henpchova purpura
Trombocytopénia

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk