Pomohli nám

Ing. Jozef Sabo - Bratislava
 
Bc. Sebastian Kovacic - Bratislava
 
MUDr. Margita Poláková - Komjatice - praktický lekár pre deti a dorast
 
prof. Ing. źudovít Bergendi, DrSc.  -   LFUK Bratislava * Ústav lekárskej chémie a biochémie
 
Dr. Bernart Valman - autor publikácie Children´s Symptoms
- poďakovanie patrí i Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc; Prof. MUDr. Ján Birčák, CSc a Helena Sumbalová
Vydvatežsto Dorling Kindersley Limited a Vydavatežstvo PERFEKT, a.s.

Š 2000 Doktor Jajbolí  & DIDA