Deti ľako ochorejú na na vírusové a bakteriálne infekcie očí a uší. Keď dorastú do veku 7 - 8 rokov, stanú sa už voči väčšine bežnýchvírusov imúnne a priebeh infekcií bude menej závažný, bakteriálne infekcie sa väčšinou vyliečia bez komplikácií a to medikamentózne. Ojedinele s môže stať, že tieto infekcie môžu spôsobiť aj závažnejší priebech ochorenia.

Barotrauma
Poruchy očného viečka
Refrakčné chyby
Škúlenie
Upchaté ucho
Upchatý slzný kanálik
Zápal vonjakšieho ucho
Zápal stredného ucho
Zápal vnútorného ucho
Zápal spojovky
Zápal dúhovky

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk