Všetky informácie, ktoré embryo potrebuje pre svoj rast a vývin, sú obsiahnuté približne v 100 000 génoch, ktoré vytvárajú 46 chromozómov usporiadaných do 23 párov. Anomálie týchto génov môžu viesť k vrodeným chybám zrejmým už pri ôrode alebo k poruchám, ktoré sa prejavia až v neskoršom živote.

Cystická fibróza
Fenylketonúria
Hemofília
Kosáčikovitá anémia
Poruchy chromozómu X
Talasémia

© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk