Predstavujeme Vám projekt Doktor JajBolí

 

Ide o dynamický internetovský projekt, ktorý má poslúžiť nielen rodičom, študentom mecidíci, pediatrom, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o prácu s deťmi. Keď vravíme o dynamickom projekte, máme na mysli systém databázového charakteru, ktorý je otvorený všetkým, ktorí sa chcú aktívne pripojiť k týmu špecialistov pracujúcich na skvalitnení informačného obsahu celej databázy. Jej úlohou je zhromažďovať a poskytovať informácie o najčastejších detských ochoreniach v rámci celosvetovej siete internet. Databáza bude obsahovať zoznam najčastejších detských onemocneniach roztriedených do niekoľkých kategórií ako napr. infekčné ochorenia, poruchy pohybového, tráviaceho, dýchacieho aparátu ... . Každá z chorôb bude definovaná niekoľkými charakteristickými bodmi ako napr. definícia ochorenia, symptómy, liečba, komplikácie, vyhliadky do budúcnosti, čo môžem urobiť ja, prevencia .... . Doplňujúcim článkom celej databázy budú aj samostatné rubriky rozoberajúce problematiku prvej pomoci, praktických rád starostlivosti o choré dieťa, bezpečnosti detí a iné. Chceli by sme rozšíriť túto databázu aj o psychologickú položku, kde by nielen   rodičia, a učitelia našli otázky na základné psychologické otázky rastu a dospievania detí po duševnej stránke. Táto rubrika by bola obohatená psychologickú rubriku, kde by rodič napísal svoju otázku na psychológa a odpoveď by prišla cca do 5 dní na určenú emailovú adresu. Podobnú poradenskú službu by mohla vykonávať aj databáza lekárskeho charakteru.

Funkčnou súčasťou by mohla byť aj diskusná skupina určená nielen profesionálom ale i rodičom a laikom z oblasti medicíny, ktorá by fungovala na princípe emailovej diskusnej skupiny.

Cieľom databázy je rýchle podanie presných informácií predovšetkým rodičom chorých detí. Databáza je v rámci siete internet prístupná 24 hodín denne a tak určite kvalitne a rýchlo poslúži rodičom, ktorých ratolesť náhle ochorela a oni nevedia čo sa s ňou deje. Rodič jednoducho príde na stránku a v rubrike „autodiagnóza“ môže podľa vylučovacieho princípu zistiť pravdepodobnú chorobu. Samozrejme cieľom databázy nieje podať informácie o kompletnom liečení nemocí (tá sa necháva na návšteve obvodného pediatra a dorastového lekára, príp. iného špecialistu), ale predovšetkým o informovaní najčastejších symptómoch ochorenia, možných komplikácia a prevencie ... .

Formou rýchleho a kvalitného podania informácií je aj prehľadný a rýchli vyhľadávací systém, ktorý dané ochorenie nájde v databáze na základe kľúčových slov. Inou formou doplnenia informácií bude aj názorná obrázková dokumentácia.

     Projekt “MUDr. Jajbolí“ má za úlohu   v dnešnom rozvinutom vedecko-informačnom svete masovokomunikačných prostriedkov čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie informovať predovšetkým laickú verejnosť o základných problematikách pediatrie a dorastového lekárstva. Ako je uvedené na začiatku pôjde o dynamickú databázu, ktorá uvíta akúkoľvek pomoc z radov profesionálov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu cestou skvalitňovania jej obsahu v prospech zdravia detí.  


© 2000 Doktor JajBolí  & DIDA

http://www.dida.sk/Doktor    -   Email: doktor@dida.sk